Instrucțiuni de redactare a rezumatului

Rezumatul va fi redactat în limba română și limba engleză și va fi încărcat folosind formularul online sub forma de document Word. (.doc sau .docx)

Rezumatele selectate vor fi publicate în volumul de rezumate sub ISBN

Structura rezumatelor:

 • Titlul cu majuscule, pe rând separat, având maxim 200 de caractere inclusiv spațiile, va fi transmis atât în limba română cât și în engleză
 • Numele autorilor scrise în câmpurile dedicate pentru fiecare în parte, respectând ordinea: autor principal, coautori
 • Afilierea autorilor (institut, oraș, pe rând separat, în ordinea autorilor)
 • Textul propriu zis va avea maxim 300 de cuvinte  (maxim 2000 de caractere, neincluzând titlul, autorii și afilierea) cuprinzând obligatoriu:
  • introducere
  • material și metodă
  • rezultate și concluzii
 • Nu se accepta tabele, grafice și fotografii în rezumat
 • Abrevierile vor fi explicate la prima apariție în text
 • Se va insera obligatoriu maxim 3 cuvinte cheie
 • Abrevierile vor fi explicate la prima utilizare în text. Bibliografia nu se introduce în textul rezumatului.

Un autor poate depune maxim 3 rezumate în calitate de prim autor.

Rezumatele vor fi trimise exclusiv online până la 25.05.2019!

IMPORTANT! Pentru acceptarea rezumatului trimis, primul autor trebuie să fie înscris ca și participant la congres (prin completarea Formularului Online de Înregistrare și a achitării taxei de partcipare). Plata taxei de participare va trebui făcută până la începerea congresului!

IMPORTANT! Rezumatele vor fi evaluate de către Comitetul Științific, iar notificarea de acceptare va fi trimisă prin e-mail până la data de 28 mai 2019. Comitetul Științific își asumă decizia de încadrare a lucrării la prezentări orale sau postere.

Instrucțiuni pentru prezentările orale

Prezentările de tip e-poster vor fi realizate în format PowerPoint (.ppt, .pptx)

 • dimensiuni obligatorii: 11.25 inch x 20 inch
 • fonturi recomandate: Arial, Calibri, Times New Roman
 • dimensiuni recomandate pentru fonturi: 12 – 24 puncte
 • pentru o mai bună vizibilitate la proiectare se recomandă utilizarea fonturilor deschise pe fundal întunecat
 • limba engleză sau română

Suporturile electronice pe care vor fi prezentate e-posterele vor avea suport ratio setat la 16:9 (PORTRAIT). Fișierele vor avea o mărime maximă de 20mb / e-Poster și nu vor depăși 1 slide/e-Poster. Descarcare Template Power Point

E-Posterele vor rula pe toată durata conferinței pe suporturi electronice în zona corespunzătoare. Acestea nu vor trebui prezentate de către autori, prezența autorilor este recomandată totuși în zona de e-Postere în sesiunea corespunzătoare. Comisia de Evaluare va acorda premii pentru cele mai bune postere.

Posterele în format electronic vor fi trimise până pe data de 01 iunie 2019 la adresa erika.lapusan@palomatours.com